Members

Faculties


Jianjun Zhao                     Yaokai Feng

PhD Students


At SJTU:

 Jinbo Du 

At Kyushu Univ.:

 Bing Yu           Jiyuan Sun

Master Students


Haichen Wen

Undergraduate Students


Nakamura         Kajiwara

Research Students


Chao Xie           Wentao Li              Siyuan Wang            Rui Rui            Qiang Hu

Graduated Students