Members

Faculties


Jianjun Zhao                     Yaokai Feng

PhD Students


At SJTU:

 Anil K. Karna          Xiao Cheng             Ziyi Lin             Jinbo Du 

At Kyushu Univ.:

 Bing Yu

Master's Students


Haichen Wen

Undergraduate Students


Nakamura         Kajiwara

Research Students


Chao Xie           Wentao Li              Siyuan Wang            Rui Rui

Graduated Students